Các bạn ơi hiện mình đang thực hiện đề tài về xuất khẩu gạo sang Philippines.
Bạn nào biết về khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo sang Philippines năm 2008 thì giúp mình với! Mình chỉ biết năm 05,06,07,09 thôi, không biết năm 08!
Cảm ơn nhiều!
Chúc mọi người vui vẻ!