cho mình hỏi: Việt Nam tham gia phân công lao động quốc tế từ lúc nào,tham gia liên kết kinh tế quốc tế từ lúc nào.tình hình xuất nhập khẩu trong thời gian qua.AI bít trả lời giúp nhé.