Trung Quốc: FDI 10 tháng đạt 82 tỷ USD

Hôm thứ 3, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tính riêng trong 10 tháng đầu năm, lượng vốn FDI đổ vào Trung Quốc đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mốc 82 tỷ USD trong đó chỉ riêng trong Tháng 10, Trung Quốc đã thu hút được 7,7 tỷ Đô la FDI, tăng 7,9% so với cùng tháng của năm 2009.

(Nguồn: Sưu tầm từ Internet)