Giả sử mỗi quý chúng ta xuất khẩu khoảng 1000m lụa tơ tằm vào thị trường HongKong với giá bán lẻ tại thị trường đó khoảng từ 10 - 12 dollar Hongkong/m, chúng ta cần phải tìm 1 đại lý bán hàng .
1- Hãy cho biết các điều kiện cần phải tuân theo trong khi lựa chọn đại lý nhận gửu bán.
2- Hãy trình bày nội dung 1 hợp đồng đại lý để gửi bán số hàng trên ?

Các anh chị và các bạn ai bít thì giúp e với nhé ... e cảm ơn nhìu ạ ...