Đây là lần đầu mình viết bài trên diễn đàn. Bạn nào có tài liệu về vấn đề này xin cho mình với?thanks .........:53::53::53::53: