Công ty CP Hưng Đạo container đang bán thanh lý các loại container với giá ưu đãi. Số lượng cụ thể sữ được update hàng ngày tại topic này. Moi nhu cầu xin mọi người liên hệ tại: Phòng Kinh Doanh : 05113.675976 hoặc
Mr Ngọc : 0905 799711
Email : dn-project@hungdaocontainer.vn
Website: www.hungdaocontainer.com.vn