Em đang làm đề tài tiêu luận gồm có 3 phần:
+hình thức giao dịch quốc tế
cho ví dụ
+kĩ thuật đàm phán ngoại thương trong kinh doanh và xuất nhập khẩu. (lây ví dụ)
+bộ chứng từ sử dụng trong ngoại thương.(lấy ví dụ)
các a chị có tài liệu về các vấn đề trên giúp e với ^^. Thanks rất nhiều