Anh chị nào giúp em trả lời câu hỏi: "Đánh giá khái quát tình hình ngoại thương việt nam trong những năm đổi mới (ưu nhược điểm)....trả lời gấp giúp em cảm ơn :-/:20: