Em có bài tập kế toán ngân hàng cần nhờ các bác pro của vnecon hướng dẫn giải giúp như sau:
Ngày 20/09/N, tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Hà Nội có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. KH A nộp 30 trđ tiền mặt, đề nghị mở Sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 1%/tháng. NH trả lãi trước cho khách hàng bằng tiền mặt.
2. Các nghiệp vụ về tài sản:
A, Thanh lý một số công cụ lao động đã hư hỏng, trị giá 2 trđ. Phế liệu thu hồi bằng tiền mặt 0,1 trđ.
B, Một TSCĐ HH, nguyên giá 130 trđ, đã khấu hao 40%. Nay có quyết định điều chỉnh giảm 30% giá trị.
C, Trích khấu hao cơ bản TSCĐ số tiền 50 trđ.
3. Các nghiệp vụ chuyển tiền điện tử:
A, Nhận yêu cầu hủy Lệnh chuyển Có từ ngân hàng Nông nghiêp tỉnh Hải Dương, yêu cầu hủy số tiền thừa 10 trđ. Lệnh chuyển Có này ngân hàng đã nhận nhưng chưa thanh toán cho công ty in Hòa Bình, số tiền trên Lệnh chuyển Có 27 trđ.
B, Nhận Lệnh chuyển Có từ ngân hàng Nông nghiệp Đống Đa (Hà Nội), số tiền 70 trđ với nội dung: chuyển tiền cho ông Vinh (không có tài khoản tại ngân hàng). Thanh toán với khách hàng bằng tiền mặt.
4. Giải ngân cho Công ty A theo hợp đồng tín dụng, số tiền 800 trđ, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 1,8%/tháng. Công ty A lập ủy nhiệm chi số tiền 800 trđ đề nghị ngân hàng trả cho Công ty B (tài khoản tại ngân hàng).
5. Tất toán 01 sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cho khách hàng X, số tiền gốc 30 trđ, lãi suất 0,85%/tháng. NH hạch toán lãi phải trả hàng tháng. Thanh toán với khách hàng bằng tiền mặt.
6. Phát hành kỳ phiếu thời hạn 1 năm, mệnh giá 500 trđ, trả lãi sau, lãi suất 0,9%/tháng, phụ trội 1% mệnh giá. Thanh toán bằng tiền mặt.
7. Nhận lệnh chuyển tiền từ NH Nông nghiệp Bắc Hà Nội về số tiền điều chuyển 3.000 trđ. NH tự vận chuyển đến giao cho NH Nông nghiệp Bắc Hà Nội.
Yêu cầu:
- Định khoản kế toán, giải thích các trường hợp cần thiết.
Biết rằng:
- Số dư các TK đủ để hoạt động.
- Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội thanh toán chuyển tiền điện tử với các NH cùng hệ thống, thanh toán bù trừ điện tử với các NH khác hệ thống, cùng địa bàn.
Em gửi cả file đính kèm, nhờ các Bro giải giúp em. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Nhân tiện đây các bác cho em hỏi là bác nào có giáo trình môn Kế toán ngân hàng của Học viện ngân hàng chuẩn cho em xin với ạ.
Nếu bác nào có thể chỉ giúp em 1 số vấn đề nữa thì xin liên lạc nick Yahoo cho em: nguoiradizz
Em xin chân thành cảm ơn và sẽ hậu tạ đầy đủ.