Thống đốc BOJ: quan điểm về giá của BOJ giống với chính phủ

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa hôm Thứ Sáu nói quan điểm về triển vọng giá cả của ngân hàng trung ương giống với quan điểm của chính phủ. Tuy nhiên, Shirakawa nói không nên chỉ đạo chính sách tiền tệ chỉ bằng cách nhìn vào biến động giá cả.

"Chính sách tiền tệ không nên được thực hiện chỉ bằng cách nhìn vào giá cả. Chúng ta cần nhìn vào sự cân đối tổng thể của nền kinh tế," ông nói với cuộc họp của ủy ban ngân sách thượng viện.(Sưu tầm từ Internet)