các công việc của nhà xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hợp đồng(FOB, CIF...)