Bộ trưởng Tài chính Nga dự kiến thâm hụt năm 2010 ở 4,6% GDP

Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin cho biết vào ngày hôm nay Thứ 6 ngày 19/11/2010: Nga có thể bị thâm hụt ngân sách 4,6% tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2010, thấp hơn dự báo trước đây. "Chúng ta đang đối mặt với thâm hụt gần 4,6% trong năm nay, thấp hơn dự kiến đôi chút," Alexei Kudrin nói tại một hội thảo về thuế tại Matxcơva.

Dự báo chính thức của chính phủ là thâm hụt ngân sách bằng 5-5,4% GDP trong năm nay, nhưng các quan chức nói kinh tế hồi sinh và thu nhập từ thuế tăng nhờ giá dầu đi lên.
(Sưu tầm từ Internet)