Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: nhờ giải dùm trắc nghiệm nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

  Xin đóng góp ý kiến:

  1) Phương án “giao hàng đã trả thuế nhập khẩu” là:
  a) DDU
  b) DEQ
  c) DES
  d) DDP

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð DDP = Delivered Duty Paid</span>

  2) Tiêu đề “Hối phiếu” ghi trên tờ hối phiếu là:
  a) Bắt buộc
  b) Không bắt buộc

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð Bắt buộc</span>

  3) UCP 600 có hiệu lực từ ngày:
  a) Ngày 01/07/2007
  b) Ngày 11/07/2007
  c) Ngày 01/01/2007
  d) Ngày 01/12/2007

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð 01/07/2007</span>

  4) Hóa đơn thương mại luôn luôn phải được ký:
  a) Đúng
  b) Sai

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð Đúng

  </span>

  5) Phương án đúng:
  a) CPI: Cost Paid To
  b) CIF: Carriage, Insurance and Freight
  c) CFR: Carriage and Freight
  d) CIP: Carriage and Insurance Paid To

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð d</span>

  6) Phương tiện trong thanh toán quốc tế bao gồm:
  a) Ủy nhiệm thu
  b) Ủy nhiệm chi
  c) Trái phiếu
  d) Hối phiếu

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð Hối phiếu</span>


  7) Hình mẫu hối phiếu phải:
  a) Thống nhất trong phạm vi một quốc gia
  b) Thống nhất trong phạm vi quốc tế
  c) Thống nhất theo ngân hàng nhà nước
  d) Tùy thuộc vào người phát hành

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð b</span>

  8) Lệnh đòi tiền của hối phiếu phải:
  a) Không kèm theo bất kỳ điều kiện nào
  b) Kèm theo điều kiện cụ thể
  c) Theo thỏa thuận của các bên có liên quan
  d) Tùy ý

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð a</span>

  9) Hối phiếu được lập bằng:
  a) Điện thoại
  b) Nói trực tiếp
  c) Văn bản viết
  d) Ghi âm

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð c</span>  10) Ngày hết hạn L/C là ngày:
  a) Ngày giao hàng muộn nhất
  b) Ngày hết hạn xuất trình chứng từ
  c) Sau 21 ngày ngày giao hàng

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð b</span>


  11) Trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ, nhà xuất khẩu sẽ chuyển giao bộ chứng từ nhờ thu cho ai:
  a) Trực tiếp cho nhà nhập khẩu
  b) Cho thuyền trưởng
  c) Cho ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu
  d) Cho ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð d</span>

  12) Trong nhờ thu, người ủy thác là:
  a) Nhà xuất khẩu
  b) Nhà nhập khẩu
  c) Ngân hàng nhà xuất khẩu
  d) Ngân hàng nhà nhập khẩu

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð d</span>

  13) Lệnh nhờ thu là:
  a) Hóa đơn bán hàng
  b) Hệ thống các chỉ thị do ngân hàng thực hiện
  c) Chứng từ vận tải
  d) Một yêu cầu thanh toán

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð d</span>

  14) Hãng hàng không trao hàng cho nhà nhập khẩu thì xuất trình vận đơn hàng không:
  a) Đúng
  b) Sai

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð Đúng</span>

  15) Hãng vận tải biển giao hàng cho nhà nhập khẩu khi xuất trình B/L:
  a) Đúng
  b) Sai

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð B/L</span>

  16) Ngân hàng phát hành L/C thanh toán tiền cho người thụ hưởng với điều kiện:
  a) Bộ chứng từ xuất trình phù hợp với hợp đồng thương mại
  b) Hàng hóa nhận tại cảng đến phù hợp với L/C
  c) Bộ chứng từ xuất trình phù hợp với L/C
  d) Hối phiếu ký phát cho ngân hàng mở L/C

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð c</span>

  17) Một ngân hàng đã xác nhận L/C thì phải xác nhận sửa đổi L/C:
  a) Đúng
  b) Sai

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð Sai</span>
  18) Ngay sau khi nhận được chỉ thị không rõ rang về sửa đổi L/C:
  a. Người xuất khẩu phải chỉ thị cho người nhập khẩu lien hệ với ngân hàng phát hành để xác minh
  b. Ngân hàng phát hành phải cung cấp thông tin cần thiết không chậm trễ
  c. Ngân hàng thông báo phải yêu cầu ngân hàng phát hành xác minh không chậm trễ

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð a</span>

  19) Người trả tiền B/E trong phương thức L/C:
  a. Người xuất khẩu
  b. Người nhập khẩu
  c. Ngân hàng mở L/C
  d. Ngân hàng thông báo L/C

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð c</span>

  20) Trong phương thức L/C, ai là người ký nhận hối phiếu
  a. Nhà xuất khẩu
  b. Nhà nhập khẩu
  c. Ngân hàng thông báo
  d. Ngân hàng mở L/C

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð d</span>

  21) Có thể thanh toán hối phiếu từng phần:
  a. Có thể
  b. Không thể
  c. Do người trả tiền quyết định
  d. Do người ký phát quy định

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð b</span>

  22) Điều kiện D/OT áp dụng cho phương thức thanh toán:
  a. Documentary Credit
  b. Collection of Payment
  c. Remittance

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð b</span>

  23) Điều kiện D/P áp dụng cho phương thức thanh toán:
  a) Documentary Credit
  b) Collection of Payment
  c) Remittance

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð b</span>

  24) Vận đơn hàng không luôn luôn được phép chuyển tải:
  a. Đúng
  b. Sai
  c. Theo L/C qui định

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð c</span>

  25) Vận đơn hàng không có thể ghi giao hàng theo lệnh của ngân hàng thu hộ:
  a. Có thể
  b. Không thể
  c. Tùy theo người chuyên chở

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð a</span>

  26) Để sửa đổi L/C có hiệu lực thực hiện cần có sự đồng ý của:
  a. Người xuất khuẩ, người nhập khẩu và Ngân hàng phát hành L/C
  b. Ngân hàng phát hành, Ngân hàng xác nhận ( nếu có) và Người hưởng lợi
  c. Người xuất khuẩ, người nhập khẩu và ngân hàng thong báo L/C
  d. Người xuất khuẩ, người nhập khẩu

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð a</span>

  27) Trong phương thức L/C, vận đơn thường được ký phát giao hàng theo lệnh của:
  a. Nhà xuất khẩu
  b. Nhà nhập khẩu
  c. Ngân hàng phát hành L/C
  d. Ngân hàng thông báo

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð c</span>

  28) Vận đơn đường biển nhất thiết phải có tiêu đề như tên gọi của nó:
  a. Đúng
  b. Sai

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð Sai</span>

  29) Đối với B/L in sẵn “ Shipped on Board” thì ngày giao hàng là:
  a. Ngày phát hành nếu không có ghi chú “ On board”
  b. Ngày phát hành nếu có ghi chú “ On board”
  c. Luôn lươn là ngày phát hành

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð c</span>

  30) L/C đảm bảo cho nhà nhập khẩu:
  a. Nhận được số lượng và chất lượng hàng hóa tương ứng với số tiền mình bỏ ra
  b. Chỉ phải thanh toán khi các chứng từ phù hợp nghiêm ngặt với các qui định trong hợp đồng mau bán
  c. Ngân hàng phát hành và ngân hàng được chỉ định sẽ kiểm tra chứng từ theo đúng L/C

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð b</span>

  31) Một L/C ghi “ chúng tôi sẵn sàng thanh toán các hối phiếu của Người bán ký phát đòi tiền Người xin mở L/C” là:
  a. Đúng
  b. Sai

  <span style="font-family: 'Wingdings'">ð Sai</span>


  Thân chào,
  Death prince


 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: nhờ giải dùm trắc nghiệm nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

  Có đúng chắc 100% ko đấy bác

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: nhờ giải dùm trắc nghiệm nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

  2.hối phiếu theo ULB 1930 thì đúng là phải có tiêu đề còn theo luật hối phiếu của Anh 1882 hay mỹ 1962 thì hình như không cần tiêu đề thì phải (hồi xưa đi học ngồi bàn cuối nghe ko rõ )
  4. theo ucp 600 (ko nhớ điều nào nhưng nằm trong phần hoa đơn thương mại) thì hóa đơn thương mại không cần phải ký (lc yêu cầu ký mới ký)
  12. trong nhờ thu người ủy thác là (principal) là người xuất khẩu, ngân hàng nhà xuất khẩu là remitting bank là ngân hàng phục vụ cho nhà xuất khẩu được nhà xuất khẩu ủy thác thu hộ tiền nhà nhập khẩu; collecting bank là ngân hàng thu hộ có nhiệm vụ thu tiền nhà nhập khẩu thường là đại lý của remitting bank.
  13. b. remitting bank gởi chỉ thị nhờ thu kèm hối phiếu và bộ chứng từ (nếu có) cho collecting bank nhờ thu hộ.
  15. phải đem BL đổi lấy DO (lệnh giao hàng) thì mới lấy được hàng (chưa kể một số thủ tục cần thiết khác)
  18. ko nói rõ ai nhận được chỉ thi ko rõ ràng về sủa đổi lc. Nếu ngân hàng thông báo nhận được như vậy từ ngân hàng mở thì phải chon phương án C.
  24. UCP 600 điều 23 mục cii: vận đơn hàng không thể hiện việc chuyển tải sẽ hoặc có thể sảy ra được chấp nhận ngay cả khi thư tín dụng cấm chuyển tải.
  29. UCP 600 điều 20 mục a ii: “ngày phát hành vận đơn được coi là ngày giao hàng trừ khi vận đơn có thể hiện ghi chú bốc hàng lên tàu mà có ghi ngày giao hàng, trong trường hợp đó ngày ghi chú bốc hàng được coi là ngày giao hàng”. Câu này chọn đáp án A là đúng hơn.
  30. đáp án B phải sửa lại là phù hợp với LC mới chính xác (vì lc có thể khác với hợp đồng)

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  bài tập KDXNK_nhờ anh chị chỉ giúp

  Đề bài :
  Công ty B dự định xuất khẩu Cafe đi Singapore theo Fob Sài Gòn . Biết rằng chi phí thu mua Cafe 1 tấn : 50 tr(VND)
  - Chi phí vận chuyển và bốc hàng lên tàu : 1tr VND
  - Thuế xuất khẩu :5%
  - Thuế VAT:10%
  - Lãi vay NH :18%/năm
  - Thời gian vay : 3 tháng
  - Giá xuất khẩu dự tính : 3000USD/tấn
  - Tỉ giá hối đoái hiện tại : 21000VND
  Công ty nên xuất khẩu không ?Tại mức giá nào là giá xuất khẩu tối thiểu ?

  ---------- Post added at 10:52 AM ---------- Previous post was at 10:50 AM ----------

  Đề bài :
  Công ty B dự định xuất khẩu Cafe đi Singapore theo Fob Sài Gòn . Biết rằng chi phí thu mua Cafe 1 tấn : 50 tr(VND)
  - Chi phí vận chuyển và bốc hàng lên tàu : 1tr VND
  - Thuế xuất khẩu :5%
  - Thuế VAT:10%
  - Lãi vay NH :18%/năm
  - Thời gian vay : 3 tháng
  - Giá xuất khẩu dự tính : 3000USD/tấn
  - Tỉ giá hối đoái hiện tại : 21000VND
  Công ty nên xuất khẩu không ?Tại mức giá nào là giá xuất khẩu tối thiểu ?

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: bài tập KDXNK_nhờ anh chị chỉ giúp

  2 bài này trước hết bạn phải tính được giá FOB (giá hàng + chi phí vận chuyển hàng êến cảng đi + thuế (nếu có)) sau đó quy ra giá FOB theo Usd theo tỉ giá đề bài rùi so sánh giá FOB đó với giá xuất khẩu dự tính để đưa ra quêết định. (giá xuất khẩu cao hon FOB tính được thì càng lời nhiều)
  vài ý kiến chia sẻ sai thì đừng co' chém em nha tội nghêệp

 6. #6
  Bài mình làm ntn nhé, sai sót gì các bạn góp ý với:
  Hxk=DTxk/CPxk
  DTxk=3000$
  CPxk: gồm
  - CP thu mua: 50.000.000tr
  - CP vận tải: 1.000.000tr
  - Tiền thuế XK: 5%x3.000x21.000= 3.150.000tr
  - Tiền thuế VAT: 10%x3.000.21.000= 6.300.000tr
  - Trả lãi vay: 3x(18%/12)x(50.000k + 1.000k + 3.150k + 6.300k)= 2.720.250tr

  Tổng CPxk= 63.170.250tr

  Hxk=3.000/63.170.250=1/21.056,75
  1/21.056,75 > 1/21.000 ==> XK sẽ bị lỗ cho nên k xk đc

  2. Giá trị tổi thiểu để XK là
  Đặt giá trị tổi thiểu cần tìm là Y
  Y/63.170.250=1/21.000
  Y=63.170.250/21.000
  Y=3.008$

 7. #7
  Ngày tham gia
  Dec 2015
  Bài viết
  0

  nhờ giải dùm trắc nghiệm nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

  Nhờ các bạn giải hộ 31 câu trắc nghiệm này nha!
  1) Phương án “giao hàng đã trả thuế nhập khẩu” là:
  a) DDU
  b) DEQ
  c) DES
  d) DDP
  2) Tiêu đề “Hối phiếu” ghi trên tờ hối phiếu là:
  a) Bắt buộc
  b) Không bắt buộc
  3) UCP 600 có hiệu lực từ ngày:
  a) Ngày 01/07/2007
  b) Ngày 11/07/2007
  c) Ngày 01/01/2007
  d) Ngày 01/12/2007
  4) Hóa đơn thương mại luôn luôn phải được ký:
  a) Đúng
  b) Sai
  5) Phương án đúng:
  a) CPI: Cost Paid To
  b) CIF: Carriage, Insurance and Freight
  c) CFR: Carriage and Freight
  d) CIP: Carriage and Insurance Paid To
  6) Phương tiện trong thanh toán quốc tế bao gồm:
  a) Ủy nhiệm thu
  b) Ủy nhiệm chi
  c) Trái phiếu
  d) Hối phiếu
  7) Hình mẫu hối phiếu phải:
  a) Thống nhất trong phạm vi một quốc gia
  b) Thống nhất trong phạm vi quốc tế
  c) Thống nhất theo ngân hàng nhà nước
  d) Tùy thuộc vào người phát hành
  8) Lệnh đòi tiền của hối phiếu phải:
  a) Không kèm theo bất kỳ điều kiện nào
  b) Kèm theo điều kiện cụ thể
  c) Theo thỏa thuận của các bên có liên quan
  d) Tùy ý
  9) Hối phiếu được lập bằng:
  a) Điện thoại
  b) Nói trực tiếp
  c) Văn bản viết
  d) Ghi âm
  10) Ngày hết hạn L/C là ngày:
  a) Ngày giao hàng muộn nhất
  b) Ngày hết hạn xuất trình chứng từ
  c) Sau 21 ngày ngày giao hàng
  11) Trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ, nhà xuất khẩu sẽ chuyển giao bộ chứng từ nhờ thu cho ai:
  a) Trực tiếp cho nhà nhập khẩu
  b) Cho thuyền trưởng
  c) Cho ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu
  d) Cho ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu
  12) Trong nhờ thu, người ủy thác là:
  a) Nhà xuất khẩu
  b) Nhà nhập khẩu
  c) Ngân hàng nhà xuất khẩu
  d) Ngân hàng nhà nhập khẩu
  13) Lệnh nhờ thu là:
  a) Hóa đơn bán hàng
  b) Hệ thống các chỉ thị do ngân hàng thực hiện
  c) Chứng từ vận tải
  d) Một yêu cầu thanh toán
  14) Hãng hàng không trao hàng cho nhà nhập khẩu thì xuất trình vận đơn hàng không:
  a) Đúng
  b) Sai
  15) Hãng vận tải biển giao hàng cho nhà nhập khẩu khi xuất trình B/L:
  a) Đúng
  b) Sai
  16) Ngân hàng phát hành L/C thanh toán tiền cho người thụ hưởng với điều kiện:
  a) Bộ chứng từ xuất trình phù hợp với hợp đồng thương mại
  b) Hàng hóa nhận tại cảng đến phù hợp với L/C
  c) Bộ chứng từ xuất trình phù hợp với L/C
  d) Hối phiếu ký phát cho ngân hàng mở L/C
  17) Một ngân hàng đã xác nhận L/C thì phải xác nhận sửa đổi L/C:
  a) Đúng
  b) Sai

  18) Ngay sau khi nhận được chỉ thị không rõ rang về sửa đổi L/C:
  a. Người xuất khẩu phải chỉ thị cho người nhập khẩu lien hệ với ngân hàng phát hành để xác minh
  b. Ngân hàng phát hành phải cung cấp thông tin cần thiết không chậm trễ
  c. Ngân hàng thông báo phải yêu cầu ngân hàng phát hành xác minh không chậm trễ
  19) Người trả tiền B/E trong phương thức L/C:
  a. Người xuất khẩu
  b. Người nhập khẩu
  c. Ngân hàng mở L/C
  d. Ngân hàng thông báo L/C
  20) Trong phương thức L/C, ai là người ký nhận hối phiếu
  a. Nhà xuất khẩu
  b. Nhà nhập khẩu
  c. Ngân hàng thông báo
  d. Ngân hàng mở L/C
  21) Có thể thanh toán hối phiếu từng phần:
  a. Có thể
  b. Không thể
  c. Do người trả tiền quyết định
  d. Do người ký phát quy định
  22) Điều kiện D/OT áp dụng cho phương thức thanh toán:
  a. Documentary Credit
  b. Collection of Payment
  c. Remittance
  23) Điều kiện D/P áp dụng cho phương thức thanh toán:
  a) Documentary Credit
  b) Collection of Payment
  c) Remittance
  24) Vận đơn hàng không luôn luôn được phép chuyển tải:
  a. Đúng
  b. Sai
  c. Theo L/C qui định
  25) Vận đơn hàng không có thể ghi giao hàng theo lệnh của ngân hàng thu hộ:
  a. Có thể
  b. Không thể
  c. Tùy theo người chuyên chở
  26) Để sửa đổi L/C có hiệu lực thực hiện cần có sự đồng ý của:
  a. Người xuất khuẩ, người nhập khẩu và Ngân hàng phát hành L/C
  b. Ngân hàng phát hành, Ngân hàng xác nhận ( nếu có) và Người hưởng lợi
  c. Người xuất khuẩ, người nhập khẩu và ngân hàng thong báo L/C
  d. Người xuất khuẩ, người nhập khẩu
  27) Trong phương thức L/C, vận đơn thường được ký phát giao hàng theo lệnh của:
  a. Nhà xuất khẩu
  b. Nhà nhập khẩu
  c. Ngân hàng phát hành L/C
  d. Ngân hàng thông báo
  28) Vận đơn đường biển nhất thiết phải có tiêu đề như tên gọi của nó:
  a. Đúng
  b. Sai
  29) Đối với B/L in sẵn “ Shipped on Board” thì ngày giao hàng là:
  a. Ngày phát hành nếu không có ghi chú “ On board”
  b. Ngày phát hành nếu có ghi chú “ On board”
  c. Luôn lươn là ngày phát hành
  30) L/C đảm bảo cho nhà nhập khẩu:
  a. Nhận được số lượng và chất lượng hàng hóa tương ứng với số tiền mình bỏ ra
  b. Chỉ phải thanh toán khi các chứng từ phù hợp nghiêm ngặt với các qui định trong hợp đồng mau bán
  c. Ngân hàng phát hành và ngân hàng được chỉ định sẽ kiểm tra chứng từ theo đúng L/C
  31) Một L/C ghi “ chúng tôi sẵn sàng thanh toán các hối phiếu của Người bán ký phát đòi tiền Người xin mở L/C” là:
  a. Đúng
  b. Sai

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. ai có đề thi về nghiệp vụ ngoại thương và kinh doanh xuất nhập khẩu , mình đang cần gấp
  Bởi thuthunga trong diễn đàn Chia sẻ đề thi, tiểu luận, đồ án, luận văn
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 10-04-2016, 04:10 AM
 2. Nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh xuất nhập khẩu
  Bởi sccom123 trong diễn đàn Sách kinh doanh, tài liệu tham khảo
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 12-11-2013, 06:30 PM
 3. khóa học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
  Bởi khanhhoangsg trong diễn đàn Kinh doanh quốc tế & NVNT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-04-2010, 06:29 PM
 4. Chương trình tếp sức doanh nghiệp xuất nhập khẩu
  Bởi ndt2802 trong diễn đàn Khóa học hay
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 06-17-2009, 05:41 AM
 5. Tiếp sức doanh nghiệp xuất nhập khẩu
  Bởi UyenVy trong diễn đàn Khóa học hay
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-16-2009, 04:01 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •