anh chi pót cho em những ưu nhược điểm của nhiệp vụ giao ngay và nghiệp vụ có kỳ hạn nha.em thank nhieu
em đang cần tìm tài liệu đó để làm đồ án môn học.nhưng tim trên mạng lại không có.