mình đang làm tiểu luận về vấn đề này, qua tìm hiểu mình thấy khá hay và bổ ích, hy vọng sẽ giúp ích cho không chỉ riêng mình mà còn cho tất cả chúng ta. Đây là một trong những vấn đề chính và nhiều rắc rối nhất của nghiệp vụ BH mà.