Xin chào mọi người, cho mình hỏi khi có người trong công ty nghĩ thai sản thì cần làm những hồ sơ gì vậy? Tại vì em mới vào làm nên không bít j hết.