Mọi ng ơi cho m hỏi chút về bh xe cơ giới vơi!
VD: Hai xe ôtô đam va
khi xác định số tiền tự chịu của chủ xe có xác định số tiền tự chịu về thiệt hại về tài sản, thiệt hại về người và thiệt hại về kinh doanh không?
ai có ý kiến gì cho mình biết nhanh nha! m rất cần gấp.