Chủ tịch ECB ủng hộ quan điểm của Mỹ về đồng Đô la Mỹ mạnh

Chủ tịch Jean-Claude Trichet của Ngân hàng Trung ương châu Âu nói hôm 22 tháng 11 ông ủng hộ quan điểm của các nhà hoạch định chính sách của Mỹ là hỗ trợ đồng Đô la Mỹ mạnh cũng như ý kiến các nhà lãnh đạo toàn cầu nhắc lại gần đây là tránh phá giá tiền tệ để tạo cạnh tranh.

"Tôi đánh giá cao những phát ngôn gần đây của các nhà chức trách Mỹ... nhắc lại rằng đồng Đô la Mỹ mạnh so với các tiền tệ có tính chuyển đổi lớn khác là lợi ích của Mỹ. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này," Ông Trichet nói trong một bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu khi giải trình về báo cáo thường niên của ECB.

"Đô la Mỹ mà có uy tín trong các đồng tiền chính của những nền kinh tế phát triển là lợi ích của Mỹ, của châu Âu và của toàn cộng đồng quốc tế."

Ông Trichet tiến tới nói về tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi có thặng dư tài khoản vãng lai và tỷ giá hối đoái mà ông nói là "không đủ linh hoạt." Ông Trichet cho hay "Tiến đến hệ thống tỷ giá do thị trường quyết định nhiều hơn, củng cố tính ổn định của tỷ giá để phản ánh các yếu tố kinh tế cơ bản, và chống phá giá tiền tệ để tạo cạnh tranh là lợi ích của các nền kinh tế mới nổi liên quan và của cộng đồng quốc tế,"(Sưu tầm từ Internet)