Fed dự đoán sự phục hồi yếu ớt trong vài năm nữa[IMG]data/attachments/4/4153-3e1cf423d8d379802ccbcc5d0a52491d.jpg[/IMG]


NEW YORK (CNNMoney.com) – Cục dự trữ liên bạng đã giảm dự báo tăng trưởng về viễn cảnh nền kinh tế Hoa Kì trong năm nay và 2011 và dự báo rằng có thể tốn vài năm nữa để nền kinh tế quay trở lại tình trạng khỏe mạnh.

Theo kết quả cuộc họp vào ngày 3/11 của Fed được công bố vào thàng Thứ Ba, hơn một nửa những nhà chính sách của ngân hàng trung ương nghĩ rằng cần phải tốn 5 hoặc 6 năm nữa để thất nghiệp, tăng trưởng và lạm phát quay trở lại mức độ hơn thông thường. Các thành viên khác của Fed cảnh báo rằng sự phục hồi hoàn toàn thậm chí có thể diễn ra lâu hơn nữa.

Dư báo đầy bi quan này là một trong những nhân tố chính mà các nhà chính sách vào đầu tháng này quyết định công bố một kế hoạch để có gắng và đẩy mạnh tăng trưởng bằng cách bơm thêm 600 tỷ đôla vào nền kinh tế thông qua việc mua lại các trái phiếu dài hạn. Kế hoạch đó, với tên gọi là nới lỏng định lượng, đã bị phê bình bởi một vài nhà kinh tế, chính trị và các ngân hàng trung ương nước ngoài.

Fed bay giờ mong đợi nèn kinh tế sẽ phát triển khoảng 2.4% tới 2.5% năm , giảm sút so với dự báo đầu năm là 3.0% đến 3.5%.
Cục thương mại công bố vào ngày thứ Ba rằng nền kinh tế tăng trưởng ở mức 2.5% vào quý 3, tăng so với mức 1.7% vào quý 2 nhưng lại thấp hơn mức 3.7% vào quý1.

Fed cũng cắt giảm dự báo cho năm 2011 xuống mức tăng trưởng 3% đến 3.6%, dự báo trước đây là 3.5% tới 4.2%.

Ngân hàng trung ương cũng công bố tỷ lệ thất nghiệp được ước tính trung bình khoảng 9.5% đến 9.7% năm nay, tỉ lệ thất nghiệp là 9.6% vào tháng Mười.

Giờ, Fed cũng dự báo tỉ lệ thất nghiệp 2011 sẽ chỉ rơi vào khoảng 8.9% tới 9.1% vào 2011, trên mức dự báo 8.3% tới 8.7% trước đây.

Fed cũng dự báo tỉ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống mức 6.9% tới 7.4% vào năm 2013. Để so sánh, tỉ lệ thất nghiệp năm 2007 là 4.6%, là năm trước cuộc khủng hoảng.

Ngân hàng trung ương cũng giữ quan điểm là lạm phát không phải là vấn đề trong các dự báo tương lai. Giá hàng tiêu dùng được mong chờ sẽ tăng nhanh hơn một tí so với dự báo cảu Fed, nhưng sẽ vẫn thấp hơn 2% cho đến cuối năm 2012.

Fed cũng phát biểu rằng giá cả tăng hiẹn giờ là quá thấp so với mức cần có để giữ ổn định. Nhưng vài nhà chính sách tại cục dự trữ liên bang lo ngại rằng những bước đi mà Fed dùng để kích thích nền kinh tế có thể dẫn đến lạm phát cao hơn sau này.
Source: http://money.cnn.com/2010/11/23/news/companies/fed_economic_forecasts/index.htm