Ngân hàng trung ương Indonesia dự kiến áp lực lạm phát lớn hơn trong năm 2011

Ngân hàng trung ương Indonesia dự kiến áp lực lạm phát lớn hơn trong năm 2011 do những bất thường của thời tiết khiến giá hàng hóa tăng, thống đốc Darmin Nasution cho biết vào ngày hôm nay Thứ Năm ngày 25/11/2010.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát trong quý tư năm nay được nhận định là sẽ giảm, Nasution nói. Ngân hàng trung ương Indonesia dự kiến tăng trưởng GDP trong quý tư 2010 đạt 6,1%, đưa tăng trưởng của cả năm 2010 lên 6%.
(Sưu tầm từ Internet)