Thặng dư tài khoản vãng lai quý ba của Trung Quốc tăng gấp đôi

Thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc trong quý ba tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước lên 102,3 tỷ Đô la Mỹ, Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước nói hôm Thứ Năm. Dự trữ ngoại hối chính thức của Trung Quốc tăng 107,3 tỷ Đô la Mỹ trong quý trước khi điều chỉnh về tỷ giá và giá trị, cơ quan ngoại hối nói. Sau khi điều chỉnh, dự trữ chính thức tăng 194 tỷ Đô la Mỹ lên ngưỡng kỷ lục là 2,648 nghìn tỷ Đô la Mỹ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc báo cáo.(Sưu tầm từ Internet)