Xuất khẩu Tháng 10 của Nhật Bản tăng 7,8% so với cùng kỳ, giảm tốc tháng thứ 8 liên tiếpXuất khẩu Tháng 10 của Nhật Bản tiến 7,8% so với cùng kỳ, Bộ Tài chính cho biết hôm Thứ Năm, với tốc độ chậm lại tháng thứ 8 liên tiếp khi các nhà xuất khẩu gặp khó khăn với đồng Yên mạnh và nhu cầu thế giới giảm tốc. Tốc độ tăng chậm hơn so với dự kiến của các chuyên gia kinh tế là 10,7% và thấp hơn so với con số của Tháng Chín là 14,3%. Xuất khẩu đạt tổng cộng 5,7 nghìn tỷ Yên (68,5 tỷ Đô la Mỹ).

Xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ, hai thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn của Nhật Bản, tăng lần lượt 17,5% và 4,7%. Nhập khẩu tăng 8,7% lên 4,9 nghìn tỷ Yên, trong khi dự báo là tăng 11,2%. Con số này khiến cán cân thương mại thặng dư 821,9 tỷ Yên, tăng 2,7% so với cùng kỳ.(Sưu tầm từ Internet)