Theo NĐ 51/NĐ-CP Ngành thuế sẽ không bán hóa đơn cho doanh nghiệp từ 1/1/2011. DN sẽ sử dụng hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in hoặc hoá đơn điện tử.
Chúng tôi nhận thiết kế hóa đơn, thiết kế Logo, phần mềm in hóa đơn, in hóa đơn và nhận trọn gói thủ tục để đăng ký với Cơ quan thuế.

-Đối với DN đủ điều kiện phát hành hóa đơn tự in :
+ Cung cấp thiết bị máy in chuyên dụng cho quý doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in.
+ Cung cấp phần mềm in hoá đơn kèm theo máy in.
Hãy liên hệ để được hỗ trợ.
Mr An - 0986.867.415, email : anktdn@gmail.com
website : https://sites.google.com/site/ketoanexcelpro/the-team