Căng thẳng với Triều Tiên có thể tác động tới các biện pháp ngoại hối của Hàn Quốc

Theo một nguồn tin từ bộ tài chính của Seoul nói với Reuters, căng thẳng leo thang với Bắc Triều Tiên có thể sẽ tác động tới thời hạn và quy mô của các biện pháp mà Hàn Quốc đang chuẩn bị thực hiện nhằm điều chỉnh dòng vốn.

Khi được hỏi về tác động của tình trạng căng thẳng với Triều Tiên, nguồn tin trên cho biết :"Chúng tôi vẫn chưa quyết định có trì hoãn việc áp dụng thêm các biện pháp nhằm giảm dòng vốn hay không. Tuy nhiên, vẫn có khả năng sẽ điều chỉnh thời hạn và quy mô”.


(Sưu tầm từ Internet)