Nhật Bản: Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 10 chạm ngưỡng 5,1%

Theo các số liệu của Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố hôm thứ 3 thì tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của nước này tăng nhưng số lượng việc làm sẵn có cải thiện. Điều này cho thấy các công ty đang thận trọng trong việc tuyển dụng thêm lao động do triển vọng ảm đạm của nền kinh tế.

Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ tăng từ mức 5,0% trong tháng 9 lên 5,1% - cao hơn so với dự báo bình quân là 5,0% của các chuyên gia kinh tế.

Trong khi đó tỷ lệ việc làm/người xin việc tăng từ mức 0,55 của tháng 9 lên 0,56 trong tháng 10 - khớp với dự báo bình quân là 0,56 còn số lượng việc làm mới được cung ứng trong tháng 10 tăng 3,2% so với tháng 9 và tăng 13,0% so với cùng kỳ năm ngoái.(Sưu tầm từ Internet)