Hàn Quốc: sản lượng công nghiệp tháng 10 giảm so với tháng 9

Theo các số liệu Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố hôm thứ 3 thì sản lượng công nghiệp (đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ) tháng 10 của nước này giảm 4,2% - đồng thời đánh dấu mức sụt giảm tháng thứ ba liên tiếp, bất chấp dự báo tăng của thị trường và củng cố

So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng công nghiệp tăng 13,5% - thấp hơn dự báo của thị trường là tăng 14,8%. Chỉ số sản lượng của khu vực tư nhân (đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ) tháng 10 tăng 0,5% so với tháng 9.

(Sưu tầm từ Internet)