ECB: Mất cân bằng toàn cầu thực sự là vấn đề nghiêm trọng

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ 3, ông Marko Kranjec – thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết các mất cân đối toàn cầu giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới là "một vấn đề kinh tế và chính trị rất lớn. Nếu chúng ta không đạt được một thỏa thuận quốc tế về cân bằng thặng dư và thâm hụt tài khoản vãng lai toàn cầu thì chủ nghĩa bảo hộ thương mại và cuộc chiến tiền tệ có thể xuất hiện.”

Ông cũng cho biết “sẽ không có một cuộc khủng hoảng ngân hàng “lan rộng” tại khối EU.”

(Sưu tầm từ Internet)