Mùa lương thưởng khiêm tốn tại Wall Street

CNBC đưa tin chi lương thưởng của Wall Street năm 2010 sẽ sụt giảm mạnh so với năm Trong một cuộc khảo sát mới nhất đối với các ngân hàng đầu tư lớn cùng các công ty dịch vụ tài chính, dự báo thu nhập cố định, hoa hồng, cùng nhiều khoản của các môi giới, nhân viên, cán bộ tài chính ở tất cả các cấp bậc tại phố Wall giảm đáng kể so với năm ngoái. Còn nhớ, nước Mỹ đã bùng lên làn sóng phản đối các công ty tài chính chi thưởng và lương quá cao trong bối cảnh khủng hoảng tác động tiêu cực đến nhiều người trong năm 2009. Lương tháng trung bình dự kiến sẽ giảm thêm 9% - nâng mức sụt giảm lên đến 16%. Mức giảm mạnh nhất được dự báo là ảnh hưởng đến nhóm môi giới, có thể là 50% so với thời kỳ trước khủng hoảng.

(Sưu tầm từ Internet)