Thứ trưởng tài chính các nước G20 họp bàn về Châu Âu

Các thứ trưởng tài chính của nhóm G20 đã thảo luận "tình hình tài chính tại châu Âu" trong một cuộc họp riêng của nhóm. Truyền thống của Nhóm G20 là chia sẻ thông tin bất cứ khi nào có tình hình quan trọng đang diễn ra. Nguồn tin còn nói thêm rằng những người tham gia đã xem xét lại gói cứu trợ cho Ailen được công bố hôm cuối tuần. Các thành viên châu Á của Nhóm G 20 gồm các nước giàu có và mới nổi hàng đầu là Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Indonesia cũng có đại diện tham dự.

(Sưu tầm từ Internet)