Thâm hụt của Anh có chiều hướng giảm


Bộ trưởng tài chính Anh, ông George Osborne nói hôm qua rằng các biện pháp cắt giảm chi phí hiện đang áp dụng sẽ giúp giảm thâm hụt của Anh và nói các ngân hàng nước này đang trong tình trạng tốt. Ông George Osborne cho biết "chúng tôi đã thực hiện một loạt các biện pháp, tăng một số loại thuế, tiến hành cắt giảm chi tiêu công, điều đã giúp chúng tôi tiến tới xóa bỏ thâm hụt cơ cấu trong giai đoạn bốn năm.(Sưu tầm từ Internet)