-Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Phương Tây.

Vietcombank được chào bán 436.382.579 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 4.363.825.790.000 đồng. TienPhongBank được chào bán 100.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. VPBank được chào bán 154.347.115 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 1.543.471.150.000 đồng. Western Bank được chào bán 70.000.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó: 69.400.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 600.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 700 tỷ đồng.(Theo Vneconomy)