Duy trì lãi suất cơ bản VND ở mức 9%/năm :

Ngày 29/11, NHNN ban hành Quyết định số 2868/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, áp dụng từ ngày 01/12 tới. Như vậy, sau khi tăng từ 8%/năm lên 9%/năm, áp dụng từ ngày 5/11 vừa qua, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam tiếp tục được giữ nguyên. Lãi suất tái chiết khấu hiện vẫn ở mức 7%/năm, lãi suất tái cấp vốn ở mức 9%/năm, sau lần điều chỉnh ngày 5/11. Trên thị trường, lãi suất huy động VND từ ngày 5/11 đến nay có nhiều biến động. Nhiều ngân hàng thương mại đã nâng lãi suất này lên trên 13%/năm, một số thành viên có từ 13,2% - 13,85%, cá biệt cao nhất lên tới 14,5%/năm trên biểu niêm yết chính thức.

(Theo Vneconomy)