Cả năm, tín dụng bằng ngoại tệ tăng gấp đôi tiền đồng :

Báo cáo hoạt động ngân hàng trên địa bàn năm 2010 của ngân hàng Nhà nước TP.HCM cho biết, dự tính đến 31.12.2010, huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 766.250 tỉ đồng, tăng 27% so với cuối năm 2009. Trong đó, huy động bằng tiền đồng ước đạt 570.430 tỉ đồng, tăng 30,8%, bằng ngoại tệ đạt 195.820 tỉ đồng, tăng 17%. Tổng dư nợ tín dụng tăng 25%. Dư nợ bằng tiền đồng tính đến cuối năm ước đạt 501.650 tỉ đồng, tăng 18,5%, bằng ngoại tệ ước đạt 198.160 tỉ đồng, ước đạt 45,2%. Trong 3 tháng gần đây, tiền gửi ngoại tệ có xu hướng tăng qua từng tháng, và tăng cao hơn các tháng đầu năm. Song cơ cấu nguồn vốn huy động giữa tiền đồng và ngoại tệ vẫn ít thay đổi. Tỉ lệ tiền gửi bằng ngoại tệ so với tổng huy động vốn năm 2007 là 25,6%, 2008 là 25,9%, 2009 là 27,7% và tháng 10/2010 là 25,6%. Theo số liệu tổng hợp từ các NHTM trên địa bàn, ước cả năm 2010, tổng doanh số mua ngoại tệ là 58,5 tỉ USD, giảm 12% so với năm 2009. Tổng doanh số bán ngoại tệ đạt 59,92 tỉ USD, giảm nhẹ 4,3%. Về thị phần mua bán ngoại tệ, nhóm NHTM cổ phần (bao gồm cả Vietcombank và Vietinbank) chiếm 47,56%, ngân hàng nước ngoài chiếm 46,83%, ngân hàng liên doanh chiếm 3,45%, ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 2,16%. Lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn ước tính cả năm là gần 4 tỉ USD, tăng 23,77% so với năm trước.

(Theo SGTT)