Ngân hàng tăng tỷ trọng lãi tín dụng :

Năm 2010 là một năm khá khó khăn với các ngân hàng, báo cáo phân tích 45 doanh nghiệp tiêu biểu trên sàn chứng khoán của công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã nhận xét. Tổng hợp từ năm ngân hàng lớn nhất trên sàn, do các hoạt động khác gặp khó khăn, nguồn thu từ lãi đã trở thành nguồn thu chính của ngân hàng. Tỷ trọng đóng góp của nguồn thu từ lãi vào tổng thu nhập hoạt động kinh doanh của các nhà băng tăng lên đáng kể: ACB tăng từ 56% lên 78%, Vietcombank tăng từ 74% lên 78%, Eximbank tăng từ 82% lên 88%. Các nguồn thu khác ngoài lãi giảm. Tính tới cuối tháng 9, thì thu nhập ròng từ phí dịch vụ giảm 10%, thu từ kinh doanh vàng và ngoại tệ giảm 30%, thu từ kinh doanh chứng khoán và mua bán chứng khoán đầu tư giảm 30% so cùng kỳ năm ngoái.
(Theo SGTT)