Hàn Quốc công bố kế hoạch đánh thuế nợ ngoại tệ tại ngân hàng

Trong một thông báo chung hôm Chủ nhật, 4 cơ quan quản lý tài chính hàng đầu Hàn Quốc cho biết rằng họ sẽ áp đặt thuế đối với số nợ ngoại tệ vượt quá tiền gửi tại các ngân hàng từ cuối năm 2011 nhằm kiềm chế vay ngoại tệ và hạn chế tác động xấu bất ngờ về vốn có thể xảy ra đối với nền kinh tế.

Hàn Quốc sẽ áp đặt thuế đối với các ngân hàng trong nước và chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại nước này và ấn định thuế đối với nợ ngắn hạn cao hơn đối với đối với nợ dài hạn, bốn cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc nói trong một thông báo chung.

Mức thuế suất chính xác sẽ được ấn định sau đó và các cơ quan chức năng này sẽ đệ trình điều chỉnh của các luật và quy định liên quan lên nghị viện để được phê duyệt vào Tháng Hai năm tới. Các cơ quan này nói tính đến Tháng 10 số nợ ngoại tệ vượt tiền gửi ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước là 168,9 tỷ Đô la Mỹ trong khi con số này tại chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài đạt 104,6 tỷ Đô la Mỹ.

Các nhà làm luật đã thông báo trước cho nhà đầu tư về những biện pháp này trong vài tuần qua và thông tin chi tiết được công bố hôm Chủ Nhật khớp với dự báo của thị trường.

(sưu tầm từ Internet)