Niềm tin người tiêu dùng khối Euro giảm trong Tháng 12

Theo số liệu ngày 20/12 cho thấy niềm tin người tiêu dùng khối Euro xấu đi trong Tháng 12 khi khu vực đồng tiền chung này phải vật lộn để kiểm chế cuộc khủng hoảng nợ quốc gia.

Ủy ban châu Âu nói trong ước tính sơ bộ của mình rằng tâm lý người tiêu dùng tại khối đồng tiền chung gồm 16 nước đứng tại -11,0 điểm trong Tháng 12, giảm từ con số đã điều chỉnh tăng của Tháng 11 là -9,4 điểm.

Tại Liên minh châu Âu rộng hơn với 27 quốc gia, niềm tin người tiêu dùng giảm xuống -12,1 điểm từ -11,0 điểm.

(sưu tầm từ Internet)