Chính phủ Mỹ nợ nhiều hơn trong năm 2010

Chính phủ Mỹ nợ nhiều hơn trong năm tài khóa 2010 trên cơ sở tính dồn tích, với lượng nợ cao hơn 13,473 nghìn tỷ đô la so với lượng tài sản, trong khi con số chênh lệch của cùng kỳ năm trước là 11,456 nghìn tỷ đô la. Thông tin này được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra trong một báo cáo mới đây nhất.

Bộ Tài chính cho biết chi phí hoạt động ròng của chính phủ, tức mức thâm hụt, tính trên cơ sở dồn tích đã tăng lên 2,080 nghìn tỷ đô la trong năm tính đến ngày 30/9, từ 1,253 nghìn tỷ Đô la của một năm trước đó, khi chi tiêu và nợ tăng lên cho các chương trình xã hội, trong khi thu thuế thực và dự tính hầu như không thay đổi. Ngược lại, thâm hụt ngân sách của năm tài khóa 2010 giảm xuống 1,294 nghìn tỷ đô la, từ 1,417 nghìn tỷ đô la của năm 2009.


(sưu tầm từ Internet)