Chỉ số kinh tế khối Euro tăng trong Tháng 11

Chỉ số kinh tế tương lai (LEI) của khối Euro do Conference Board tổng hợp tăng 0,7% lên 114,3 điểm trong Tháng 11, ghi nhận bước tiến mạnh hơn so với con số 0,3% của Tháng 10 và thể hiện kinh tế tiếp tục phục hồi.

Chỉ số, thể hiện tăng trưởng kinh tế trong sáu tháng tới, tổng hợp tám chỉ báo kinh tế đo lường hoạt động trong khối Euro nói chung.

"Chỉ số LEI của Khối Euro lại tăng tốc trong Tháng 11 và chỉ ra hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm 2011," chuyên gia kinh tế cao cấp phụ trách châu Âu Jean-Claude Manini của Conference Board nói. "Nhưng sức tăng trưởng chưa xuất hiện trên diện rộng."

"Nguy cơ suy giảm vẫn bao trùm triển vọng, và các kế hoạch cắt giảm ngân sách của chính phủ sẽ ngày càng kìm hãm tăng trưởng. Sự khác biệt giữa các chỉ số LEI của Đức và Tây Ban Nha là một lời nhắc nhở nữa rằng tình hình kinh tế vẫn chưa đồng đều."

Chỉ số Kinh tế Hiện tại (CEI) của Khối Euro do Conference Board tổng hợp, đo lường hoạt động kinh tế hiện tại, giảm 0,1% trong Tháng 11. Chỉ số CEI đã tăng 0,2% hồi Tháng 10.

(sưu tầm từ Internet)