Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản giảm 0,4% so với cùng kỳ trong Tháng 11

Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản giảm 0,4% trong Tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, trong khi dự báo bình quân của thị trường là tăng 0,3%, số liệu chỉ ra hôm 28 tháng 12.

Chi tiêu đã tăng 1% so với Tháng 10, theo số liệu đã điều chỉnh theo mùa vụ, với các hộ gia đình chi tiêu bình quân 284.212 Yên (3.433 Đô la Mỹ), số liệu từ Bộ Nội Vụ và Truyền thông chỉ ra.

Chi tiêu hộ gia đình của những người hưởng lương tăng 1,8% trong Tháng 11 so với cùng kỳ năm trước.


(sưu tầm từ Internet)