Chỉ số kinh tế tương lai tháng 11 của Đài Loan đi ngang so với tháng 10

Chỉ số kinh tế tương lai tháng 11 của Đài Loan, đã điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ, do Chính phủ nước này công bố hôm 27 tháng 12. Chỉ số bao gồm các cấu phần: đơn hàng xuất khẩu, cung tiền, hàng lưu kho, lượng lưu kho của nhà sản xuất, giờ phụ trội trung bình hàng tháng trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, giấy phép xây dựng và tỷ suất cung/cầu trong ngành bán dẫn.

(sưu tầm từ Internet)