Các tổ chức phi chính phủ về phát triển và xóa đói nghèo vừa kêu gọi Ngân hàng Thế giới (WB) khẩn cấp cải tổ quỹ tín dụng hỗ trợ các nước nghèo nhất và mục tiêu này cần được thực hiện ngay trong năm 2011.

Các tổ chức phi chính phủ hàng đầu thế giới như Oxfam, InterAction, Liên minh các tổ chức phi chính phủ châu Âu (Eurodad) kêu gọi các nước tài trợ phát triển gia tăng sức ép để thúc đẩy WB cải tổ nguồn quỹ dành cho Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), cơ quan tín dụng phát triển của WB, trong ba năm, từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2014, đồng thời đảm bảo hơn nữa sự minh bạch của quỹ tín dụng này.

Các tổ chức trên nhấn mạnh mặc dù trong 10 năm qua, WB đã tăng quỹ hỗ trợ các nước nghèo từ 4,4 tỷ USD năm 2000 lên 14,5 tỷ USD năm 2010, song những cải tổ của nguồn quỹ này vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu xóa đói nghèo và IDA cũng chưa phát huy hết khả năng huy động nguồn quỹ.

Các tổ chức phi chính phủ kêu gọi thực hiện quy chế coi việc tài trợ cho các nước nghèo là một điều kiện để bầu một nước vào Ban chấp hành WB.

IDA đã cung cấp các nguồn tín dụng không lãi và không hoàn lại hỗ trợ 79 nước nghèo nhất thế giới và hiện cần các nguồn tài chính bổ sung để tiếp tục các chiến dịch tiêm chủng cho 116 triệu trẻ em, đào tạo và tuyển dụng 1,2 triệu giáo viên trong khi 18 triệu người, trong đó có 1 triệu phụ nữ mang thai, đang cần được chăm sóc y tế./.
Theo: TTXVN | Vietnam+