Vấn đề lớn nhất mà Trung Quốc phải đương đầu có thể sẽ là xung đột mục tiêu tăng trưởng giữa chính quyền Trung Quốc và chính quyền các địa phương.

Chính quyền các tỉnh của Trung Quốc, từ tỉnh Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc Trung Quốc cho đến tỉnh Vân Nam ở Tây Nam của Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng cao đầy ấn tượng cho năm 2011 và tương lai, thách thức mục tiêu và định hướng tăng trưởng của Ngân hàng Trung Quốc theo hướng ổn định, bền vững hơn.

Các quan chức kinh tế Trung Quốc đang cố gắng giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào các nhà máy tiêu tốn nhiều năng lượng và xả ra quá nhiều khí thải và hạn chế bớt sự bùng nổ trong lĩnh vực xây dựng có thể biến thành bong bóng tài sản gây bất ổn.

Mong muốn tăng trưởng ổn định được thể hiện trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7% của chính phủ Trung Quốc ở kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 11% của 5 năm vừa qua.

Tuy nhiên chính quyền các tỉnh trực thuộc không chia sẻ quan điểm tương tự, họ vẫn muốn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao.

Theo tài liệu mới công bố, chính quyền tỉnh An Huy, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Quý Châu, Hắc Long Giang, Quảng Tây và Vân Nam muốn tăng gấp đôi mức tăng trưởng GDP trong 5 năm tới, như vậy tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm có thể lên tới 15%.

Ngay cả khu vực Nội Mông, vốn đi đầu về tăng trưởng tại Trung Quốc, tăng trưởng hàng năm lên tới 18,7% từ năm 2002 đến năm 2009 cũng cho biết đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình của Trung Quốc.

Ông Long Guoqiang, chuyên gia nghiên cứu tại Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, nhận xét: “Vấn đề lớn nhất mà Trung Quốc phải đương đầu có thể sẽ là xung đột mục tiêu tăng trưởng giữa chính quyền Trung Quốc và chính quyền các địa phương.”

Ông Long nói: “Chính quyền các địa phương không bao giờ lo lắng về yếu tố mất cân bằng kinh tế hay rủi ro tăng trưởng quá nóng, từ đó không tồn tại trong từ điển của họ. Kể cả nếu tăng trưởng GDP đến 80% cũng không thành vấn đề với họ.”


Theo: CafeF