Bất ngờ từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đang đe dọa vị trí dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS).
Bản tổng kết thị phần giá trị giao dịch môi giới chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố đã có bất ngờ lớn.
Nếu qua các quý từ năm 2009 đến 2010, bất ngờ tập trung ở sự lấn sân của những công ty chứng khoán mới gia nhập thị trường, thì kết quả mới nhất cho thấy sự quyết liệt trong cạnh tranh ở hai vị trí dẫn đầu.
Trong khoảng hai năm trở lại đây, khi hai Sở đều đặn cập nhật kết quả thị phần môi giới một cách chính thức, TLS là công ty chứng khoán khẳng định vị trí dẫn đầu ở thị phần giá trị môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ; khoảng cách của vị trí dẫn đầu so với các vị trí tiếp theo là đáng kể.
(VNR500)