Tuần cuối cùng của năm 2010 (25-31/12), lãi suất huy động phổ biến ở mức 13.5-14%/năm và lãi suất cho vay ngắn hạn cao nhất ở mức từ 18-20%/năm. Thông tin vừa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố chiều ngày 05/01.

Cụ thể, NHNN cho biết lãi suất huy động ít biến động so với tuần trước, lãi suất huy động phổ biến ở mức 13.5-14%/năm và hầu hết các tổ chức tín dụng (TCTD) không khuyến mại bằng tiền mặt và lãi suất.

Lãi suất cho vay ngắn hạn nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu ở mức 12.5-14.5%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác từ 15-18%/năm và lĩnh vực phi sản xuất từ 18-20%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất USD ít biến động so với tuần trước. Theo đó, lãi suất huy động tiết kiệm không kỳ hạn từ 0.2-0.5%/năm, dưới 12 tháng là từ 3.5-5.2%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng từ 4.2-5.6%. Trong khi đó, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 5.5-6.5%/năm đối với ngắn hạn, và từ 6-8%/năm đối với trung và dài hạn.

Giao dịch liên ngân hàng đột biến

Về doanh số giao dịch liên ngân hàng, tính đến ngày 29/12/2010, tổng doanh số giao dịch đạt xấp xỉ 218,825 tỷ đồng và gần 4.83 tỷ USD, bình quân đạt khoảng 36,367 tỷ đồng và 804 triệu USD/ngày.

Trong tuần, các giao dịch VND chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với tổng doanh số của các kỳ hạn này chiếm 82% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần.

Doanh số VND qua đêm đạt 60,204 tỷ, chiếm 27% tổng doanh số cả tuần; doanh số giao dịch USD qua đêm đạt 3.074 tỷ USD, chiếm 64% tổng doanh số cả tuần.

Về lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần đến ngày 29/12/2010 với các giao dịch bằng VND tăng ở hầu hết các kỳ hạn, với các mức tăng từ 0.06% đến 0.39%. Riêng lãi suất không kỳ hạn giảm nhẹ 0.03%.

Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 10.50%/năm, tăng 0.08% so với tuần trước. Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại đều giao động quanh mức 13% và 13.4%. Lãi suất bình quân cao nhất trong tuần là kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng, hiện ở mức 13,41%.

Với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân qua đêm và 3 tháng tăng so với kỳ trước, trong đó lãi suất qua đêm tăng nhẹ 0.03%; lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng tương đối ở mức 0.45%. Lãi suất các kỳ hạn còn lại đều giảm với các mức giảm từ 0.05% đến 1.87%; trong đó giảm mạnh nhất là lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 3.25% xuống còn 1.38%

Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0.45%/năm; và các kỳ hạn còn lại dao động từ 0.69% đến 2.24%/năm.


Theo: Vietstock