Ngay cả người tham gia thiết lập nên đồng EUR, ông Otmar Issing cũng bắt đầu tỏ ra hồ nghi về tương lai của đồng tiền chung Châu Âu này.

Otmar Issing, nguyên kinh tế trưởng có ảnh hưởng lớn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cảnh báo rằng sự tồn tại của đồng tiền chung Châu Âu có thể bị đe dọa trừ khi các quốc gia thành viên tìm ra cách áp đặt các kiềm chế chi tiêu nghiêm ngặt hơn lên các quốc gia đồng tiền chung Châu Âu.

“Với sự thất bại trong việc củng cố các chính sách tài khóa của các quốc gia với điều kiện cho một khu vực tiền tệ chung, các nhà hoạch định chính sách không chỉ làm yếu đi chức năng của liên minh tiền tệ và còn làm dấy lên những nghi hoặc về khả năng tồn tại của nó.”

Nguyên thành viên hội đồng ngân hàng Trung ương Đức, ông Issing đã gia nhập Ngân hàng Trung ương Châu Âu và năm 1998 khi tổ chức này chuẩn bị giới thiệu đồng tiền mới ra ngoài thị trường. Ông đã tham gia với vai trò thành viên của ban điều hành phụ trách về phân tích kinh tế cho tới năm 2006.

Ông Issing cũng cho biết “Trên thực tế tôi đã trở nên hết sức lo lắng về việc các nỗ lực chính trị thất bại trong việc biến cuộc khủng hoảng thành một cơ hội để cải thiện một cách mạnh mẽ chương trình hành động” cho liên minh tiền tệ.

Quan điểm của ông Issing đặc biệt đáng lưu tâm vì ông là một trong những nhân tố chính góp phần xây dựng và đưa đồng EUR ra tới thị trường.

Việc ông Issing phản đối gói cứu trợ dành cho Hy Lạp và các quốc gia ngập trong nợ nần thuộc khu vực đồng tiền chung Châu Âu phản ánh quan điểm rộng rãi trong nước Đức về phản ứng của liên minh tiền tệ đối với các sự kiện gần đây.

Ông Issing cho rằng việc giải cứu các quốc gia theo đuổi chính sách tồi đã “mở ra một con đường sống cho các quốc gia này, vượt ra ngoài khả năng của họ và bằng các khoản chi của các quốc gia khác.”

“Cuộc khủng hoảng đã đem tới những dấu hiệu tương lai về thiếu sót cơ bản trong quá trình thiết lập liên minh tiền tệ, đó là việc chúng ta không thể dựa vào những quyết định trên các quốc gia thành viên để thực hiện các chính sách kinh tế phù hợp.”

Bên cạnh đó, ông Issing cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo không nên cố gắng tạo ra một liên minh chính trị mật thiết hơn mà không thông tin cho các công dân Châu Âu.

Nếu các nhà lãnh đạo tạo nên một liên minh chính trị, sẽ sớm có làn sóng phản đối, không chỉ liên minh tiền tệ và có thể cả các chính sách khác, không chỉ trong các nhóm cực đoan mà ở cả các đảng phái chính trị, tại Đức và các quốc gia khác.

Tuy nhiên, vẫn có hy vọng đối với liên minh tiền tệ Châu Âu, ông cho biết. “Châu Âu đã đối mặt với những cuộc khủng hoảng lặp đi lặp lại trong quá khứ và mỗi lần đều nổi lên như một liên minh mạnh mẽ hơn”.

Nhưng ông Issing lại đi tới kết luận khá bi quan, cho tới khi một số quốc gia còn đi vào con đường sai lầm, “những căng thẳng này sẽ càng đe dọa tới sự tồn tại của Liên minh kinh tế và tiền tệ Châu Âu”.


Theo: stox.vn