Lần đầu tiên trong ba tháng qua, Thặng dự tài khoản vãng lai Nhật giảm

Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật bản đã thu hẹp trong tháng 11 năm 2010. Đây là lần đầu tiên thặng dư tài khoản vãng lai nước này thu hẹp khoảng cách trong vòng ba tháng tính đến tháng 11 năm 2010 sau khi tốc độ tăng trưởng nhập khẩu gia tăng. Chênh lệch hiện nay là 15,7% so với cùng kỳ và hiện ở mức 926,2 tỷ yen (11 tỷ USD). Nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu này đã chứng kiến tốc độ tăng GDP lần đầu tiền sụt giảm trong quý trước trong vòng 1 năm trở lại đây với việc đồng yen tăng thêm 15% giá trị so với đồng đô la năm 2010 và nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản của các nền kinh tế khác giảm mạnh.

(sưu tầm từ Internet)