- Màn hình iphone 6s bị nhiễu thì cần phải làm những gì?