PDA

View Full Version : Tài Liệu Quan Trọng Cho Bạn Nào Học TMDT đây.36hoangcau
06-07-2009, 05:55 AM
Thương Mại Điện Tử Ts Nguyễn Đức Trí
Tröôûng Boä moân Du lòch ​
Khoa Thöông maïi – Du lòch ​
Ñaïi hoïc Kinh teá TP. HCM ​Updated:
Thương Mại Điện Tử Ts Nguyễn Đức Trí continue...

shanks
06-24-2009, 09:16 PM
Phản hồi: Tài Liệu Quan Trọng Cho Bạn Nào Học TMDT đây.

Cam on ban ve tai lieu da chia se
Minh dang can tai lieu nay de tham khao

trangsuc
06-29-2009, 09:04 PM
Phản hồi: Tài Liệu Quan Trọng Cho Bạn Nào Học TMDT đây.

Cảm ơn bạn nhiều.....nếu còn tài liệu về TMDT nhớ pót lên nữa nha :D

tandatcit
09-08-2009, 05:46 AM
Phản hồi: Tài Liệu Quan Trọng Cho Bạn Nào Học TMDT đây.

Thương Mại Điện Tử Ts Nguyễn Đức Trí
Tröôûng Boä moân Du lòch ​
Khoa Thöông maïi – Du lòch ​
Ñaïi hoïc Kinh teá TP. HCM ​Updated:
Thương Mại Điện Tử Ts Nguyễn Đức Trí continue...tại sao mình down tài liệu về lại toàn bị lỗi font chữ không đọc được là sao vậy? Chỉ giúp mình với

Minhpham.mng
10-02-2009, 06:18 PM
Phản hồi: Tài Liệu Quan Trọng Cho Bạn Nào Học TMDT đây.

thank you!
minh dang rat can no do!

nomad123
10-28-2009, 03:17 AM
Phản hồi: Tài Liệu Quan Trọng Cho Bạn Nào Học TMDT đây.

minh dang hoc mon nay.tat cam on ban da cho minh tai lieu nay nghe

danlongthanh
10-28-2009, 04:14 PM
Phản hồi: Tài Liệu Quan Trọng Cho Bạn Nào Học TMDT đây.

Thương Mại Điện Tử Ts Nguyễn Đức Trí
Tröôûng Boä moân Du lòch ​
Khoa Thöông maïi – Du lòch ​
Ñaïi hoïc Kinh teá TP. HCM ​Updated:
Thương Mại Điện Tử Ts Nguyễn Đức Trí continue...thanks nhiều nha.mình cũng sắp học môn nay rồi

thanhtruc02
11-16-2009, 04:12 PM
Phản hồi: Tài Liệu Quan Trọng Cho Bạn Nào Học TMDT đây.

mình đang cần tài liệu về các giải pháp để ngăn chặn hacker trong TMDT, giúp mình với.thanks nhiều