PDA

View Full Version : Phiên bản mới dữ liệu Traderfax với 21 mẫu báo cáozenzenboy131
07-07-2010, 03:47 PM
Với mục tiêu ngày càng hoàn thiện cơ sở dữ liệu Traderfax-dữ liệu vận đơn nhập khẩu vào Mỹ đồng thời tạo ra nhiều tiện ích hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc khai thác cơ sở dữ liệu này, công ty cổ phần đầu từ và công nghệ OSB- đại lý độc quyền của Traderfax tại Việt Nam đã chính thức khai trương phiên bản mới của Traderfax vào ngày 28/06/2010.
Phiên bản mới lần này được cải tiến nhiều so với phiên bản cũ và hứa hẹn sẽ giúp các doanh nghiệp khai thác tốt hơn nữa những dữ liệu mà Traderfax cung cấp với tính năng tùy biến kết quả hiển thị và 21 mẫu báo cáo phân tích hoạt động.
Hiện nay, doanh nghiệp có thể lựa chọn việc hiển thị các kết quả tìm kiếm thông qua việc lựa chọn cùng lúc 8 trong số 23 trường hiện thị cho kết quả tìm kiếm chi tiết từng vận đơn.
Ngoài ra, hệ thống 21 báo cáo phần tích hoạt động từ tổng quan tới chi tiết sẽ giúp các doanh nghiệp phân tích, tổng hợp và khai thác dữ liệu từ nhiều góc độ với nhiều mục đích khác nhau. Qua đó, doanh nghiệp có thể:
Ø <span style="">Tìm kiếm đúng các nhà nhập khẩu của Mỹ cho mặt hàng cụ thể</span>
Ø <span style="">Theo dõi hoạt động nhập khẩu trên toàn cầu của các công ty Mỹ theo sản phẩm quan tâm.</span>
Ø <span style="">Theo dõi các hoạt động xuất khẩu vào thị trường Mỹ của các nhà cung cấp trên toàn thế giới.</span>
Ø <span style="">Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu của từng quốc gia, theo từng ngành hàng.</span>


Để xem demo chi tiết 21 mẫu báo cáo, doanh nghiệp có thể tham khảo tại trang chủ www.traderfax.vn , mục “21 mẫu báo cáo phân tích”