PDA

View Full Version : Máy photocopy đa năng cho người Việt Canon iR 2525 - 25xx - Canon Tân Đại Thànhnhatlun3030
11-01-2010, 04:57 PM
Máy Photocopy Canon iR 2525 / Canon iR2525
http://vietshop365.com/userfiles/Canon%20iR%202525%2813%29.jpg
Chức năng chuẩn: Copy + In mạng + Scan mạng
Khổ giấy: A6 - A3
Màn hình LCD cảm ứng tiếng Việt
Tốc độ sao chụp: 25 bản A4/phút
Bộ nhớ: 256 MB
Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 5,4giây
Độ phân giải: 1200 x 600 dpi
Khả năng phóng to /thu nhỏ: 25% - 400%
Sao chụp liên tục: từ 1-999 bản
Có sẵn chức năng in đảo 2 mặt.
<span style="text-decoration: underline">Dung lượng giấy:
1 khay giấy x 250 tờ
1 khay giấy x 550 tờ
1 khay tay x 100 tờ
In mạng: 25 trang/phút
Độ phân giải: 1200 x 1200dpi
Có chức năng in hình trực tiếp từ USB (JPEG,TIFF)
Scan màu mạng: 25 trang/ phút
Độ phân giải: 600 x 600dpi
Giao tiếp : USB 2.0 + RJ-45
Kích thước: 565*680*806mm
Trọng lượng: 67.7kg
Thiết bị chọn thêm:
Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc DADF – AB1
</span><span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================


Máy Photocopy Canon iR 1024 / Canon iR1024
http://vietshop365.com/userfiles/Canon%20iR%201024%2819%29.jpg
Chức năng chuẩn: Copy - In - Scan
Khổ giấy: A4
Tốc độ: 24 trang / phút
Độ phân giải: 1.200 * 600 dpi
<span style="">Dung lượng giấy:</span>
Khay nạp tay : 100 tờ
Khay đựng giấy: 500 tờ x 1 khay
Bộ nhớ: 128MB
Sao chụp liên tục : 1 đến 99 tờ
Phóng to thu nhỏ: 50-200%
Chức năng chia bộ điện tử: có sẵn
Giao tiếp in/scan: USB 2.0
<span style="text-decoration: underline">Có sẵn:
Chức năng in laser với máy tính
Chức năng Scan màu khổ A4
Kích thước: 520*457*378mm
Trọng lượng: 22kg
Giá:call để có giá tốt nhất
========================================
</span>

Máy Photocopy Canon iR 2318L / Canon iR2318L
http://vietshop365.com/userfiles/Canon%20iR%202318L%2813%29.jpg
Chức năng chuẩn: Copy – In
Màn hình LCD 5 dòng hiển thị tiếng Việt
Khổ giấy : A3
Tốc độ copy/in: 18 trang / phút
Độ phân giải: 600 * 600 dpi
<span style="text-decoration: underline">Dung lượng giấy:
Khay nạp tay : 80 tờ
Khay đựng giấy: 250 tờ x 1 khay
Bộ nhớ: 64MB
Sao chụp liên tục : từ 1 đến 99 tờ
Phóng to thu nhỏ: 25 - 400%
Giao tiếp in: USB 2.0
Kích thước: 622*638*580.4mm
Trọng lượng: 37.9kg
Thiết bị chọn thêm:
Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc DADF
Bộ phận đảo bản sao ADU
NW IF Adapter IN - E14 (Card mạng RJ-45)
</span><span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================


Máy Photocopy Canon iR 2320L / Canon iR2320L
http://vietshop365.com/userfiles/Canon%20iR%202320L%2811%29.jpg
Chức năng chuẩn: Copy – In
Màn hình LCD 5 dòng hiển thị tiếng Việt
Khổ giấy : A3
Tốc độ copy/in: 20 trang / phút
Độ phân giải: 600 * 600 dpi
<span style="text-decoration: underline">Dung lượng giấy:
Khay nạp tay : 80 tờ
Khay đựng giấy: 250 tờ x 1 khay
Bộ nhớ: 64MB
Sao chụp liên tục : từ 1 đến 99 tờ
Phóng to thu nhỏ: 25 - 400%
Giao tiếp in : USB 2.0
Kích thước: 622*638*580.4mm
Trọng lượng: 37.9kg
Thiết bị chọn thêm:
Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc DADF
Bộ phận đảo bản sao ADU
NW IF Adapter IN - E14 (Card mạng RJ-45)
</span><span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================


Máy Photocopy Canon iR 2520 / Canon iR2520
http://vietshop365.com/userfiles/Canon%20iR%202520%281%29.jpg
Chức năng chuẩn: Copy + In mạng + Scan mạng
Khổ giấy: A6 - A3
Màn hình LCD cảm ứng tiếng Việt
Tốc độ sao chụp: 20 bản A4/phút
Bộ nhớ: 256 MB
Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 6,4giây
Độ phân giải: 1200 x 600 dpi
Khả năng phóng to /thu nhỏ: 25% - 400%
Sao chụp liên tục: từ 1-999 bản
Có sẵn chức năng in đảo 2 mặt.
<span style="text-decoration: underline">Dung lượng giấy:
1 khay giấy x 250 tờ
1 khay tay x 100 tờ
In mạng: 20 trang/phút
Độ phân giải: 1200 x 1200dpi
Có chức năng in hình trực tiếp từ USB (JPEG,TIFF)
Scan màu mạng: 20 trang/ phút
Độ phân giải: 600 x 600dpi
Giao tiếp : USB 2.0 + RJ-45
Kích thước: 565*680*681mm
Trọng lượng: 50.5kg
</span><span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================Máy Photocopy Canon iR 2530 / Canon iR2530
http://vietshop365.com/userfiles/Canon%20iR%202530%2812%29.jpg
Chức năng chuẩn: Copy + In mạng + Scan mạng
Khổ giấy: A6 - A3
Màn hình LCD cảm ứng tiếng Việt
Tốc độ sao chụp: 30 bản A4/phút
Bộ nhớ: 256 MB
Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 5,4giây
Độ phân giải: 1200 x 600 dpi
Khả năng phóng to /thu nhỏ: 25% - 400%
Sao chụp liên tục: từ 1-999 bản
Có sẵn chức năng in đảo 2 mặt.
<span style="text-decoration: underline">Dung lượng giấy:
1 khay giấy x 250 tờ
1 khay giấy x 550 tờ
1 khay tay x 100 tờ
In mạng: 30 trang/phút
Độ phân giải: 1200 x 1200dpi
Có chức năng in hình trực tiếp từ USB (JPEG,TIFF)
Scan màu mạng: 25 trang/ phút
Độ phân giải: 600 x 600dpi
Giao tiếp : USB 2.0 + RJ-45
Kích thước: 565*680*806mm
Trọng lượng: 67.7kg
Thiết bị chọn thêm:
Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc DADF – AB1
</span><span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================


Máy Photocopy Canon iR 2535 / Canon iR2535
http://vietshop365.com/userfiles/Canon%20iR%202535%2812%29.jpg
Chức năng chuẩn: Copy + In mạng + Scan mạng
Khổ giấy: A6 - A3
Màn hình LCD cảm ứng tiếng Việt
Tốc độ sao chụp: 35 bản A4/phút
Bộ nhớ: 256 MB
Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 3.9giây
Độ phân giải: 1200 x 600 dpi
Khả năng phóng to /thu nhỏ: 25% - 400%
Sao chụp liên tục: từ 1-999 bản
Có sẵn chức năng in đảo 2 mặt.
<span style="text-decoration: underline">Dung lượng giấy:
2 khay giấy x 550 tờ
1 khay tay x 100 tờ
In mạng: 35 trang/phút
Độ phân giải: 1200 x 1200dpi
Có chức năng in hình trực tiếp từ USB (JPEG,TIFF)
Scan màu mạng: 34 trang/ phút
Độ phân giải: 600 x 600dpi
Giao tiếp : USB 2.0 + RJ-45
Kích thước: 565*680*806mm
Trọng lượng: 69.5kg
Thiết bị chọn thêm:
Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc DADF – AA1
</span><span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================


Máy Photocopy Canon iR 2545 / Canon iR2545
http://vietshop365.com/userfiles/Canon%20iR%202545%2812%29.jpg
Chức năng chuẩn: Copy + In mạng + Scan mạng
Khổ giấy: A6 - A3
Màn hình LCD cảm ứng tiếng Việt
Tốc độ sao chụp: 45 bản A4/phút
Bộ nhớ: 256 MB
Thời gian bản chụp đầu tiên: ≤ 3.9giây
Độ phân giải: 1200 x 600 dpi
Khả năng phóng to /thu nhỏ: 25% - 400%
Sao chụp liên tục: từ 1-999 bản
Có sẵn chức năng in đảo 2 mặt.
<span style="text-decoration: underline">Dung lượng giấy:
2 khay giấy x 550 tờ
1 khay tay x 100 tờ
In mạng: 45 trang/phút
Độ phân giải: 1200 x 1200dpi
Có chức năng in hình trực tiếp từ USB (JPEG,TIFF)
Scan màu mạng: 34 trang/ phút
Độ phân giải: 600 x 600dpi
Giao tiếp: USB 2.0 + RJ-45
Kích thước: 565*680*806mm
Trọng lượng: 69.5kg
Thiết bị chọn thêm:
Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc DADF – AA1
</span><span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================Máy Photocopy KYOCERA TASKALFA 180 / KYOCERA TASKALFA 180

http://vietshop365.com/userfiles/Kyocera%20180.jpg
* Tốc độ sao chụp: 18 trang A4/phút,
* Khổ giấy sao chụp tối đa: A3
* Bộ nhớ: chuẩn 32 MB, tối đa 160MB
* Khả năng thu phóng: 25%-400%
* Độ phân giải: 600 x 600 dpi
* Sao chụp liên tục: 1- 999 tờ
* Dung lượng giấy chuẩn:
1Khay tay x 100tờ;
1Khay giấy chính x 300 tờ,
* Tuổi thọ trống: 150.000 bản
* Tính năng kỹ thuật số : quét 1 lần in nhiều bản, chia bộ điện tử, chia bộ đảo, chọn khổ giấy tự động, gộp trang, tiết kiệm mực, phím khoá chương trình vận hành máy, mã số quản lý Copy
* Chọn thêm : + DADF (nạp, đảo bản gốc)
+ Dupplex unit (đảo bản sao)
* Kích thước chuẩn: 568x546x502 mm
* Trọng lượng chuẩn: Khoảng 33 kg
<span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================


Máy Photocopy KYOCERA TASKALFA 181 / KYOCERA TASKALFA 181

http://vietshop365.com/userfiles/Kyocera%20181.jpg
* Tốc độ sao chụp: 18 trang A4/phút,
* Khổ giấy sao chụp tối đa: A3
* Bộ nhớ: chuẩn 64 MB, tối đa 192MB
* Khả năng thu phóng: 25%-400%
* Độ phân giải: 600 x 600 dpi
* Sao chụp liên tục: 1- 999 tờ
* Dung lượng giấy chuẩn:
1Khay tay x 100tờ;
1Khay giấy chính x 300 tờ,
* Tuổi thọ trống: 150.000 bản
* Cổng giao tiếp in : USB 2.0 (Hi- Speed); 10Base-T/100Base-TX
* Tính năng kỹ thuật số : Tiết kiệm năng lượng, chụp chen ngang, quét 1 lần, in nhiều trang, chia bộ điện tử, dập ghim, tự động chọn giấy, chụp 2 mặt, chụp kết hợp, chụp dồn trang , chụp tiết kiệm mực, mã quản lý người sử dụng (100)
* Chọn thêm : + DADF (nạp, đảo bản gốc)
+ Dupplex unit (đảo bản sao)
* Kích thước chuẩn : 568x594x502 mm
* Trọng lượng chuẩn: Khoảng 34 kg
<span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================


Máy Photocopy KYOCERA TASKALFA 220 / KYOCERA TASKALFA 220

http://vietshop365.com/userfiles/Kyocera%20220.jpg
* Tốc độ sao chụp: 22 trang A4/phút,
* Khổ giấy sao chụp tối đa: A3
* Bộ nhớ: chuẩn 32 MB, tối đa 160MB
* Khả năng thu phóng: 25%-400%
* Độ phân giải: 600 x 600 dpi
* Sao chụp liên tục: 1- 999 tờ
* Dung lượng giấy chuẩn:
01 Khay tay x 100tờ;
01 Khay giấy chính x 300 tờ,
* Tuổi thọ trống: 150.000 bản
* Tính năng kỹ thuật số : quét 1 lần in nhiều bản, chia bộ điện tử, chia bộ đảo, chọn khổ giấy tự động, gộp trang, tiết kiệm mực, phím khoá chương trình vận hành máy, mã số quản lý Copy
* Chọn thêm : + DADF (nạp, đảo bản gốc)
+ Dupplex unit (đảo bản sao)
* Kích thước : 568x546x502 mm (WxDxH)
<span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================


Máy Photocopy KYOCERA KM 3040 / KYOCERA KM3040

http://vietshop365.com/userfiles/Kyocera%203040.jpg
* Tốc độ sao chụp: 30 bản A4/phút
* Khổ giấy sao chụp tối đa: A3
* Bộ nhớ: Chuẩn 64 MB (tối đa 192 MB)
* Khả năng thu phóng: 25%-400%
* Độ phân giải: 1800 x 600dpi
* Sao chụp liên tục: 1- 999 tờ
* Dung lượng giấy chuẩn:
1Khay tay x 200tờ.
2Khay giấy chính x 500 tờ.
* Tuổi thọ trống: 300.000 bản
* Tính năng kỹ thuật số : tự động lựa chọn màu, tự động đổi hộc giấy, lựa chọn giấy tự động, chế độ tiết kiệm điện, photo gián đoạn, scan 1 lần in nhiều trang, chia bộ điện tử, photo đảo, đóng sách, chụp bìa, đánh số trang, đảo, chụp kiểu poster, xóa gáy sách, chụp OHP, chụp lặp hình ảnh.
* Có sẵn bộ phận đảo bản sao (Dupplex Unit)
* Chọn thêm : + DADF (nạp, đảo bản gốc)
* Kích thước chuẩn: 570 x 640 x 767.2mm
* Trọng lượng chuẩn: Khoảng 75 kg
<span style="text-decoration: underline">Giá:call để có giá tốt nhất</span>
========================================


Máy Fax laser Canon L140 / Canon L140
http://vietshop365.com/userfiles/Canon%20L140%286%29.jpg
Thông số kỹ thuật máy Fax Canon L140:
Loại máy : Fax laser
Chức năng chính: Fax – Copy
Khổ giấy: A4
Tốc độ gửi fax: 3 giây/ trang
Bộ nhớ: 16MB
Độ phân giải: 600 x 600dpi
Khay giấy: 150 tờ
Khay chứa tài liệu: 30 tờ
Sử dụng mực : FX9 (2000 trang)
<span style="">Giá: call để có giá tốt nhất</span>
========================================

<span style="text-decoration: underline">Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH TM SX DV Tân Đại Thành - </span>Đại lý ủy quyền chính thức Canon tại Việt Nam
766 Trần Hưng Đạo, F.7, Q.5, Tp. HCM
<span style="text-decoration: underline">CN Bến Tre: Công Ty CP Việt Gia Phát
72C Đại lộ Đồng Khởi, Tp. Bến Tre
CN Đồng Nai: Trung Tâm TBVP Đại Thành
182 Nguyễn Ái Quốc, BH, ĐN</span>
<span style="text-decoration: underline">Tel: Mr Tâm: 097.790.2484 - 08.62611249
Yahoo: saletandaithanh hoặc duytamcanon
E-mail: saletandaithanh@gmail.com</span>
Tham khảo website : www.canonvietnam.com - www.canontandaithanh.com.vn - www.canonss.com
hoặc chi tiết sản phẩm được đăng trên : www.vietshop365.com/canonvietnam